Shimadzu Medical Systems

Shimadzu Medical Systems

Από 01/09/2011 η εταιρεία Shimadzu Medical Systems εμπιστεύεται την εταιρεία μας για την αντιπροσωπεία των Ακτινολογικών της προϊόντων στην Ελλάδα.