Λυχνία Αξονικού Τομογράφου 8.0 MHU πλήρως συμβατή με τα ακόλουθα συστήματα:
Discovery NM/CT570c, Discovery PET/CT690, Discovery RX VCT, Discovery VCT, LightSpeed Pro 16, LightSpeed Pro 32, LightSpeed Pro 100, LightSpeed VCT 100, LightSpeed VCT Select, LightSpeed VCT Xtra, LightSpeed VCT XT, Optima CT580RT

Εστίες
0.9 x 0.7 / 1.2 x 1.2

Θερμοχωρητικότητα
8.000 kHU