Λυχνία Αξονικού Τομογράφου 6.3 MHU πλήρως συμβατή με τα ακόλουθα συστήματα:
BrightSpeed Edge, BrightSpeed Elite, BrightSpeed Excel, Discovery LS PET/CT, Discovery NM/CT670, Discovery PET/CT600, Discovery RX, Discovery STE PET/CT, HiSpeed NX/I Pro, HiSpeed ZX/i, HiSpeed CT/i, LightSpeed 16, LightSpeed Plus, LightSpeed QX/I, LightSpeed RT, LightSpeed Ultra, Optima 540

Εστίες
0.9 x 0.7 / 1.2 x 1.2

Θερμοχωρητικότητα
6.300 kHU