Λυχνία Αξονικού Τομογράφου 8.0 MHU πλήρως συμβατή με τα ακόλουθα συστήματα:
Discovery NM/CT570c, Discovery™ CT590 RT, Discovery™ RX VCT, Discovery ™ VCT, Lightspeed™ Pro32, Lightspeed™ RT16, Lightspeed™ VCT, Lightspeed™ VCT Select, Lightspeed™ VCT XT, Lightspeed™ VCT XTe, Lightspeed™ Xtra

Εστίες
0.7 x 0.6 / 0.9 x 0.9

Θερμοχωρητικότητα
8.000 kHU