Λυχνία Αξονικού Τομογράφου 6.3 MHU πλήρως συμβατή με τα ακόλουθα συστήματα:
BrightSpeed™ Edge, BrightSpeed™ Elite, BrightSpeed™ Excel, Discovery™ NM/CT 670, Discovery™ NM/CT 670 Pro, Discovery™ RX, Discovery™ ST (PET/ CT), Discovery™ STE (PET/CT), LightSpeed™ (16), LightSpeed™ Plus, LightSpeed™ QX/I, LightSpeed™ Ultra

Εστίες
0.7 x 0.6 / 0.9 x 0.9

Θερμοχωρητικότητα
6.300 kHU