21ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας

21ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας

Συμμετοχή στο 21ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας , Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης (7-10/11/2013)