17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας

Συμμετοχή στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Αγωγής, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (13-16/10/2016)