Λυχνίες Μαστογράφου πλήρως συμβατές με τα ακόλουθα συστήματα:
DMR / DMR+ , Senograph 700T/800T