Αξιοπιστία στα 0,25Τ

Ναι!

Η Hitachi, πρωτοπόρος στους ανοιχτούς μαγνήτες, προτείνει το καινοτόμο AIRIS Light, παρέχοντας σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές για ολοσωματική μαγνητική τομογραφία και λύσεις στην ροή εργασιών που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των εξετάσεων διατηρώντας την υψηλή απόδοση.

Επιπλέον, το μικρό μέγεθος του AIRIS Light  το καθιστά εύκολο στην εγκατάσταση σε ποικίλα περιβάλλοντα εξέτασης.
Το AIRIS Light διαθέτει ισχυρά gradient που επιτρέπουν την εκτέλεση σχεδόν απεριόριστης ποικιλίας προηγμένων τεχνικών απεικόνισης, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που στο παρελθόν σχετίζονταν αποκλειστικά με μαγνητική τομογραφία υψηλού πεδίου.