Προμηθεύουμε και αντικαθιστούμε λυχνίες όλων των κατασκευαστών για Ακτινολογικά και Ακτινοσκοπικά συστήματα.