Λυχνία Αξονικού Τομογράφου 5.3 MHU πλήρως συμβατή με τα ακόλουθα συστήματα:
Siemens SOMATOM Volume Zoom*, Volume Access, Sensation 4

Εστίες
0.5 x 0.7 / 0.8 x 1.2

Θερμοχωρητικότητα
5.260 kHU