37ου Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

21/05/2011

37ου Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

Συμμετοχή στην Ημερίδα «Η Υπερηχογραφία σήμερα» στα πλαίσια του 37ου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνέδριου  (21/05/2011)